เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH