เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2558

 ประเภท : ข่าวภาษี

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558

ชำระภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 

ภาษีป้าย

ยื่นแบบ มกราคม-มีนาคม 2558

ชำระภาษี ภายในเดือน มีนาคม 2558

 

ภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นแบบภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินใหม่

ชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม-เมษายน 2558

 

———————————————————————————————————————

ให้ยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-900441 ต่อ 21

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH