เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขุดลอกคูคลองในเขตท้องที่ตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

บริเวณคลองไฟไหม้ หลังจากที่ไม่เคยมีการพัฒนามาเป็นเวลา60กว่าปี แต่ด้วยนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของท่านนายกสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ ได้มีการพัฒนาลำคลองทุกสายในตำบลขุนแก้ว และทางเราจะเร่งดำเนินการเพื่อนท้องถิ่นของเราสืบไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH